Середа
30.09.2020
17:47
Приветствую Вас Гість
RSS
 

КЗ "Олександрійська спеціалізована мистецька
школа-інтернат І-ІІІ ступенів"
Рівненської обласної ради
                                                

Главная Регистрация Вход
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 41

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Главная » 2019 » Січень » 2 » Статут школи-інтернату (розділи 8-13)
09:51
Статут школи-інтернату (розділи 8-13)

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

8.1. Трудовий колектив Закладу формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори.

8.3. Умови організації та оплати праці трудового колективу Закладу освіти, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України. Відносини між адміністрацією Закладу освіти та трудовим колективом регулюються колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

8.4. Загальні збори трудового колективу розглядають проект колективного договору та приймають рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту.

8.5. Заклад освіти в межах затверджених кошторисів може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема, іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи.

  1. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу Закладу освіти, що скликаються не менше одного разу на рік. Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини працівників закладу. Рішення приймається простою більшістю голосів.
  2. Загальні збори:
 • обговорюють і пропонують Власнику зміни до Статуту;
 • розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 • обирають раду Закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • щорічно заслуховують звіт директора і голови ради Закладу освіти, дають оцінку діяльності та порушують перед Засновником обґрунтоване клопотання про усунення директора Закладу освіти від керівництва закладом у разі порушення ним вимог трудового законодавства та колективного договору;
 • розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності Закладу освіти;
 • розглядають основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші важливі напрями діяльності Закладу освіти;
 • можуть вносити пропозиції щодо стимулювання праці керівників та інших працівників Закладу освіти;
 • вирішують інші питання згідно з чинним законодавством.
  1. Позачергові загальні збори скликають:
 • члени трудового колективу (якщо цього бажають не менше третини працівників закладу);
 • голова профкому;
 • Власник закладу або орган, що здійснює галузеве управління;
 • керівник закладу.
  1. Рішення загальних зборів оформлюється протоколом за підписами головуючого та секретаря зборів.
  2. У період між загальними зборами діє рада Закладу освіти.
  3. Рада Закладу освіти розглядає питання перспектив розвитку закладу, надає допомогу керівництву в реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.
  4. У Закладі освіти за рішенням загальних зборів можуть створюватись і діяти піклувальна рада, науково-методична рада, учнівський та батьківський комітети.
  5. Учнівські збори класу Закладу освіти – колективний орган учнівського самоврядування.
  6. Основною структурною ланкою Закладу освіти є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку, обраної спеціалізації.
  7. Учнівські збори класу Закладу освіти:
 • обирають органи учнівського самоврядування класу;
 • висувають своїх представників для участі в роботі органів
  громадського самоврядування закладу;
 • обговорюють питання організації навчання, діяльності, дозвілля
  учнівського колективу;

8.21. Батьківські збори класу Закладу освіти – колективний орган батьківського самоврядування.

8.22. Батьківські збори Закладу освіти:

 • обирають органи батьківського самоврядування;
 • обирають своїх представників для участі в роботі громадського
  самоврядування Закладу освіти;
 • залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими
  видами позакласної й позашкільної роботи;
 • виносять на розгляд Закладу освіти, педагогічної ради Закладу освіти, директора та його заступників пропозиції щодо організації освітнього процесу в класі, закладі;
 • спільно з вихователями, вчителями, адміністрації Закладу освіти обговорюють стан і перспективу роботи профільних класів, Закладу освіти в цілому, а також з'ясовують окремі питання, що турбують батьків.
  1. Одним з органів самоврядування у Закладі освіти є піклувальна рада, яка керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими документами, що регулюють діяльність Закладу освіти.
  2. Піклувальна рада створюється відповідно до рішення загальних зборів трудового колективу Закладу освіти.
  3. В Закладі освіти можуть створюватися інші органи громадського самоврядування.

 

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

  1. Майно Закладу освіти становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Закладу освіти.
  2. Майно Закладу освіти є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Рівненської області і закріплюється за Закладом освіти на правах оперативного управління. Здійснюючи оперативне управління, Заклад освіти володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, учиняє дії, що не суперечать чинному законодавству України, з урахуванням обмежень, установлених цим Статутом.
  3. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Заклад освіти здійснює у межах чинного законодавства та відповідно до цього Статуту.
  4. Фінансово-господарська діяльність Закладу освіти та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів і цього Статуту.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

  1. Фінансування Закладу освіти здійснюється з обласного бюджету Рівненської області відповідно до законодавства на основі кошторису. Штатний розпис Закладу освіти розробляється на підставі Типових штатів і затверджується в порядку, передбаченому чинним законодавством. Виходячи з інтересів Закладу освіти, освітнього процесу та інших поважних причин можуть вводитися додаткові та інші штатні одиниці в індивідуальному порядку за рішенням управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
  2. Джерелами формування майна Закладу освіти є:
 • грошові та матеріальні внески Власника;
 • майно, передане Власником;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, громадян;
 • капітальні вкладення і фінансування з бюджету;
 • майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
9.7. Заклад освіти забезпечується автотранспортом для перевезення учнів, а також для господарських та службових потреб. 
9.8. Учні (вихованці) Закладу освіти відповідно до норм, встановлених для загальноосвітньої школи-інтернату, та фактичного матеріально-фінансового забезпечення Закладу освіти забезпечуються м'яким інвентарем, предметами першої потреби, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи тощо,якщо інші норми не встановлено законодавчими та нормативно-правовими актами.
9.9. Усі види забезпечення учнів (вихованців) Закладу освіти здійснюються за рахунок коштів Засновника.

9.10. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів, користування послугами підприємств, установ, організацій або фізичних осіб в установленому порядку.

9.11. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9.12. Звітність про діяльність Закладу освіти встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 

10. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

10.1. Заклад освіти зобов'язаний виконувати завдання Власника, а також враховувати їх при здійсненні своєї Статутної діяльності, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

10.2. Заклад освіти не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам. Відчужувати, віддавати в позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Заклад освіти має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради.

10.3. Списання з балансу матеріальних цінностей проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.4. Доходи Закладу освіти не розподіляються серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.5. Заклад освіти у своїй діяльності може співпрацювати з іншими установами (закладами) у спосіб та в межах, визначеними чинним законодавством України.

10.6. Заклад освіти не має в своєму складі інших юридичних осіб.

10.7. Відносини Закладу освіти з іншими юридичними особами будуються на договірних засадах.

10.8. Заклад освіти має право в установленому порядку вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за її кордонами.

У випадку, якщо вступ до відповідних об’єднань передбачає сплату внесків, то Заклад освіти має право вступати до об’єднань установ (закладів) в Україні та за кордоном тільки за погодженням з профільними постійними комісіями Рівненської обласної ради у порядку, визначеному головою Рівненської обласної ради.

10.9. Заклад освіти повинен погоджувати з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, щорічні та квартальні плани роботи у визначеному ним порядку.

10.10. Заклад освіти щорічно до 01 березня року, що настає за звітним роком, надає Власнику та органу, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, звіт про виконання планів роботи.

10.11. Заклад освіти веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.

10.12. Заклад освіти забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

10.13. Заклад освіти провадить зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України.

10.14. Заклад освіти, за наявності матеріально-технічної, соціально-культурної бази та власних надходжень, має право проводити міжнародний обмін у межах освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.15. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 1. Окремими видами діяльності, що підлягають ліцензуванню та акредитації, Заклад освіти може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

  1. Контроль за діяльністю Закладу освіти здійснює Рівненська обласна рада.
  2. Відносини Закладу освіти з органами державної влади і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих та нормативно-правових актів, які визначають компетенцію цих органів.
  3. На вимогу Власника Заклад освіти зобов’язаний проводити незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.
  4. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

 

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

12.1. Діяльність Закладу освіти припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

12.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

12.3. Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення Закладу освіти (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Закладу освіти відповідно до чинного законодавства України.

12.4. Виконання функцій комісії з припинення Закладу освіти може бути покладено на орган що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

12.5. У разі злиття Закладу освіти з іншою юридичною особою усі майнові, права та обов'язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворена внаслідок злиття.

12.6. У разі приєднання Закладу освіти до іншої юридичної особи, до останнього переходять усі його майнові права та обов’язки Закладу освіти, а в разі приєднання одного або кількох юридичних осіб до Закладу освіти - до (нього) переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних юридичних осіб.

12.7. У разі поділу Закладу освіти, усі його майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових юридичних осіб, що утворені в наслідок цього поділу.

12.8. У разі виділення одного або кількох нових юридичних осіб, до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки Закладу освіти.

12.9. У разі перетворення Закладу освіти в іншу юридичну особу, усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореної юридичної особи.

12.10. Заклад освіти може бути ліквідованим:

- на підставі рішення Рівненської обласної ради;

- на підставі рішення суду про визнання судом недійсною державну реєстрацію юридичної особи, через допущені при її створені порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.11. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання, виділу або перетворення) передача активів Закладу освіти здійснюється в установленому порядку за рішенням Власника одній або кільком неприбутковим організаціям, установам відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

12.12. Заклад освіти є таким, діяльність якого припинилася з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

 

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

13.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Рівненської обласної ради.

13.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Просмотров: 130 | Добавил: pkononets | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Банери

Вход на сайт

Пошук

Календар
«  Січень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Архив записів

Друзі сайту
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz