Середа
30.09.2020
19:10
Приветствую Вас Гість
RSS
 

КЗ "Олександрійська спеціалізована мистецька
школа-інтернат І-ІІІ ступенів"
Рівненської обласної ради
                                                

Главная Регистрация Вход
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 41

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Главная » 2019 » Січень » 2 » Статут школи-інтернату (розділи 1-5)
09:48
Статут школи-інтернату (розділи 1-5)

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

І–ІІІ СТУПЕНІВ»

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Олександрія – 2018

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Заклад освіти).

Заклад освіти є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області.

Заклад освіти комунальний заклад «Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради перейменовано із комунального закладу "Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів" Рівненської обласної ради, реорганізованого шляхом перетворення рішенням Рівненської обласної ради від 12 червня 2015 року №1498, із комунального закладу «Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», створеного розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації 07 липня 2004 року №341, комунального закладу «Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 25 жовтня 2013 року №1018.

Власником Закладу освіти є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі - Власник).

  1. Заклад освіти керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Сімейним кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Державним стандартом початкової, базової і повної загальної середньої освіти, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Рівненської обласної ради, розпорядженнями голови Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної державної адміністрації, власним Статутом та погодженими планами роботи.
  2. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах казначейства, печатку зі своєю назвою, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. Заклад може мати вивіску встановленого зразка зі своїм найменуванням, власну символіку, прапор, герб, інші атрибути. Положення з описом та порядком використання власної символіки, прапора, герба та інших атрибутів затверджується відповідно до чинного законодавства. Заклад освіти набуває права юридичної особи з дня державної реєстрації у встановленому законом порядку.
  3. Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Закладу освіти здійснює Власник.
  4. За своїм правовим статусом Заклад освіти є комунальним закладом, бюджетною установою та фінансується з обласного бюджету. Заклад освіти є неприбутковою організацією (закладом) та діє відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших актів законодавства.
  5. Заклад освіти самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України.
  6. Заклад освіти не відповідає за зобов’язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов’язаннями Закладу освіти.
  7. Держава, її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Закладу освіти. Заклад освіти не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів, а також інших підприємств, установ, організацій.
  8. У межах своєї Статутної діяльності та положень даного Статуту Заклад освіти має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем та відповідачем у судах.
  9. Найменування Закладу освіти:

повне: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;

скорочене: КЗ «Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат».

1.11. Місцезнаходження Закладу освіти: вул. Санаторна, 16, с. Олександрія, Рівненський район, Рівненська область, 35320.

 

 1. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

  1. Заклад освіти створений з метою забезпечення відповідного рівня загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти, всебічного розвитку талановитої молоді, її виховання і соціалізації, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Заклад освіти забезпечує повну загальну середню освіту та фахову мистецьку (музичну, художню, хореографічну, хорову та іншу) допрофесійну підготовку творчо обдарованих дітей.

2.2. Основними завданнями Закладу освіти є:

забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту та набуття виконавської та художньої майстерності в галузі мистецької допрофесійної підготовки, поглиблене вивчення предметів мистецького напряму;

формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, а також створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство;

пошук і відбір для навчання талановитої молоді;

розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, формування творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства і держави;

забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, вчителями, учнями;

надання учням (вихованцям) можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками певного рівня професійної підготовки.

2.3. Заклад освіти є закладом загальної середньої освіти I-III ступенів з поглибленим вивченням предметів та курсів відповідного мистецького напряму (музичного, художнього, хореографічного мистецтва та інших):

I ступінь – забезпечує початкову загальну середню освіту та початкову фахову мистецьку підготовку, основною метою якої є забезпечення всебічного розвитку нахилів, здібностей, талантів учнів, подальше становлення їх особистостей, залучення до джерел світової культури;

II ступінь - забезпечує базову середню освіту та фахову мистецьку допрофесійну підготовку на рівні вимог до вступника вищого мистецького навчального закладу I-II рівнів акредитації, розвиває індивідуальні здібності учнів, їх творче і теоретичне мислення, сприяє формуванню загальнолюдської моралі, гуманістичних основ світогляду, особистих якостей, професійному самовизначенню;

III ступінь - забезпечує повну загальну середню освіту, фахову мистецьку допрофесійну підготовку і є основним етапом, на якому завершується оволодіння учнями загальноосвітніми та професійними компетентностями, необхідними для подальшого навчання в мистецьких навчальних закладах культури і мистецтв.

2.4.Виховання, навчання дітей у Закладі освіти здійснюється державною мовою.

2.5. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, яким не призначений опікун (піклувальник), перебувають у Закладі освіти на повному державному утриманні.

2.6. Психологічне забезпечення освітнього процесу в Закладі освіти здійснює практичний психолог. За своїм статусом він належить до педагогічних працівників відповідно до законодавства. Соціальний супровід освітнього процесу здійснюється соціальним педагогом.

2.7. Навчально-методичне та кадрове забезпечення, організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників та перепідготовка здійснюється Закладом освіти відповідно до чинного законодавства.

2.8. Заклад освіти:

реалізує положення Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

задовольняє потреби громадян, які проживають у Рівненській області, в здобутті спеціалізованої загальної середньої освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

охороняє життя і здоров'я учнів, педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти;

формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку Закладу освіти;

відповідно до Статуту утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи;

встановлює відповідно до законодавстваУкраїни прямі зв'язки із закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту встановленого зразка;

проходить в установленому порядку інституційний аудит;

в установленому порядку розробляє і впроваджує експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводить науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовує в установленому порядку різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

отримує в установленому порядку кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишає у своєму розпорядженні і використовує власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

2.9. Заклад освіти може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної Статутної діяльності.

2.10. Заклад освіти може надавати платні послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.11. Заклад освіти формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планів роботи, погоджених з органом, що здійснює галузеве управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, виключно на підставі законодавства України, з дотриманням положень, встановлених цим Статутом.

2.12. Заклад освіти має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.13. Для забезпечення виконання покладених на Заклад освіти завдань, зобов’язань Заклад освіти має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

2.14. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію на власному веб-сайті.

2.15. Заклад освіти забезпечує на власному веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут Закладу освіти;

ліцензія на провадження освітньої діяльності;

структура та органи управління Закладом освіти;

кадровий склад Закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в Закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за Закладом освіти його засновником;

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення Закладу освіти(згідно з ліцензійними умовами);

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність Закладу освіти;

правила конкурсного відбору до Закладу освіти;

умови доступності Закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Закладу освіти або на вимогу законодавства.

2.16. Заклад освіти оприлюднює на власному веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

3. ТИП, СТРУКТУРА, ФОРМА НАВЧАННЯ, ЗАРАХУВАННЯ

ТА ДОБІР УЧНІВ

 

3.1. Заклад освіти є закладом спеціалізованої освіти І-ІІІ ступенів мистецького профілю, який забезпечує повну загальну середню освіту та профільну мистецьку підготовку творчо обдарованих дітей, поглиблене вивчення профільних предметів.

Профільні предмети визначаються Закладом освіти з урахуванням інтересів учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють).

3.3. Основна форма навчання в Закладі освіти - очна (денна), що передбачає безпосередню участь здобувачів освіти і педагогічних працівників в освітньому процесі.

3.4. Наповнюваність класів Закладу освіти, поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється в установленому порядку.

3.5. Комплектування Закладу освіти учнями (вихованцями) здійснюється на основі конкурсного відбору.

3.6. Заклад освіти розробляє Правила конкурсного відбору, які затверджуються директором Закладу освіти.

3.7. Директор Закладу освіти несе персональну відповідальність за дотримання Правил конкурсного відбору до Закладу освіти.

3.8. У конкурсному відборі можуть брати участь діти, які проживають, як правило, на території Рівненської області.

3.9. Діти, які не з'явилися на конкурсний відбір без поважних причин, до повторних конкурсних випробувань не допускаються.

3.10. Діти, які пройшли конкурс, зараховуються до Закладу освіти наказом директора Закладу освіти.

3.11. Зарахування дітей проводиться не пізніше ніж за п’ять днів до початку навчального року на підставі таких документів:

 заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 копії свідоцтва про народження дитини (паспорта);
 медичної довідки встановленого зразка;
 відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

3.12. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не погоджуються з результатами конкурсного відбору, вони можуть звернутися до директора Закладу освіти з апеляцією. Апеляція подається протягом 5-ти робочих днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-ох робочих днів із дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються Закладом освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

3.13. Діти, які зараховані до Закладу освіти, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з Закладу освіти. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний відбір.

3.14. Додатковий конкурсний відбір може, як виняток, проводитися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких же умов, що й основний.

3.15. Після закінчення Закладу освіти учням видається документ про освіту державного зразка.

3.16. Порядок відрахування учнів із Закладу освіти проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

3.17. Порядок переведення і випуск учнів Закладу освіти проводиться у встановленому порядку.

 

4. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

  1. Режим роботи Закладу освіти визначається адміністрацією Закладу освіти на основі відповідних нормативно-правових актів.
  2. Протягом навчального року учні (вихованці) перебувають у Закладі освіти цілодобово.
За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, учні Закладу освіти на період канікул, у недільні та святкові дні, а з поважних причин - і в інші дні можуть виїжджати додому у супроводі дорослих. 

За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація Закладу освіти може давати дозвіл вихованцям, які перебувають на утриманні в закладі, проживати у своїх сім'ях, якщо це не шкодитиме фізичному і психічному здоров'ю дітей і батьки дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку.

Надання такої можливості на період від одного місяця до повного терміну навчання в Закладі освіти оформляється наказом директора.

  1. Громадяни України здобувають повну загальну середню освіту та фахову (мистецьку) допрофесійну підготовку на безоплатній основі відповідно до законодавства.
  2. Учні Закладу освіти безоплатно забезпечуються спальними місцями, харчуванням, навчальним обладнанням. Плата за утримання дітей в Закладі освіти не справляється з урахуванням положень актів законодавства.
  3. Харчування учнів (вихованців) організовується за нормами, затвердженими для загальноосвітніх шкіл-інтернатів, якщо інші норми не встановлено законодавчими та нормативно-правовими актами.
  4. Відповідальність за організацію харчування, дотримання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на Власника та керівника Закладу освіти.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

5.1. Освітній процес здійснюється на засадах мистецького спрямування як виду спеціалізованої освіти, спрямованому на поглиблене вивчення профільних предметів та орієнтованому на продовження навчання на наступних рівнях освіти.

5.2. Освітній процес організовується відповідно до робочого навчального

плану, що розробляється Закладом на підставі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

5.3. На основі освітньої програми Заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Річний та перспективний плани затверджуються радою Закладу освіти.

5.4. Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани Закладу освіти затверджуються в установленому законодавством порядку.

5.5. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

5.6. Заклад освіти здійснює освітній процес за п’ятиденною формою навчання.

5.7. Зміна структури навчального року та режиму роботи проводиться в установленому порядку.

5.8. Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Закладом освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Відволікання учнів від навчальних занять забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

5.9. З урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Закладу освіти в установленому законодавством порядку в Закладі освіти запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше ніж 30 календарних днів.

5.10. Тривалість уроків у Закладі освіти становить: у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-11 (12) - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається на підставах та в порядку, визначеному законодавством України.

Зміна тривалості уроків допускається на підставах та в порядку, визначеному законодавством.

5.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Закладу освіти і затверджується директором Закладу освіти відповідно до законодавства.

5.12. Домашні завдання задаються з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог, індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог, їх доцільність, характер, зміст, обсяг визначаються вчителем.

5.13. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень, ведеться тематичний облік знань.

5.14. За успіхи у навчанні, науково-дослідницькій роботі, конкурсах, олімпіадах в установленому порядку застосовуються різні форми матеріального та морального заохочення.

5.15. Учні залучаються на принципах добровільності до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

5.16. Учням Закладу освіти забезпечуються належні санітарно-гігієнічні й безпечні умови згідно з законодавством.

5.17. На мистецькому циклі Заклад освіти працює за навчальними програмами, які забезпечують підготовку виконавської майстерності на кожному ступені навчання відповідно до вікових та природних здібностей дітей.

5.18. З метою якісної реалізації мистецької підготовки Заклад освіти працює в режимі «повного дня» для оптимального поєднання загальноосвітньої та мистецької (музичної, художньої, хореографічної, хорової та іншої) підготовки творчо обдарованих дітей. Профільний освітній процес у Закладі освіти здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання. Години, передбачені для вивчення музичного інструменту, сольного співу, реалізуються через роботу з кожним учнем окремо. Кількісний склад кожної групи з предметів «Музична грамота, сольфеджіо», «Українська та зарубіжна музичні літератури», групових предметів за вибором становить не більше 8 учнів, кожної з груп учнівських колективів: оркестру, ансамблю /великого за складом/ – у середньому 6 учнів, хору – у середньому 10 учнів.

5.19. У Закладі освіти поглиблене вивчення предметів мистецького циклу поєднується з творчою, науково-методичною та науково-дослідною роботою.

5.20. Навчання у Закладі освіти завершується складанням державної підсумкової атестації, за результатами якої видаються документи про освіту державного зразка.

 

 

 

 

Просмотров: 332 | Добавил: pkononets | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Банери

Вход на сайт

Пошук

Календар
«  Січень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Архив записів

Друзі сайту
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz