П`ятниця
05.03.2021
23:21
Приветствую Вас Гість
RSS
 

КЗ "Олександрійська спеціалізована мистецька
школа-інтернат І-ІІІ ступенів"
Рівненської обласної ради
                                                

Главная Регистрация Вход
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 43

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Главная » 2021 » Січень » 11 » Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
14:50
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в комунальному закладі «Олександрійська спеціалізована

мистецька школа-інтернат І-ІІІ ступенів»

Рівненської обласної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.  Внутрішня система забезпечення якості освіти (далі - ВСЗЯО) комунального закладу «Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради (далі - Заклад) гарантує якість освітньої діяльності і забезпечує стабільне виконання вимог чинного законодавства, державних і галузевих стандартів освіти.
  2. Положення про ВСЗЯО у Закладі розроблено на підставі ст. 41 ч.2 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017, Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту Закладу.
  3.  Забезпечення якості повної загальної середньої освіти та формування в учнів компетентностей, визначених Законом України «Про освіту» та державними стандартами, є пріоритетними напрямами та метою спільної діяльності всіх учасників освітнього процесу.
  4.  Внутрішня система забезпечення якості освіти включає:
 • визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;
 • реалізацію освітньої програми Закладу, яка ґрунтується відповідним стандартом освіти та вивченням предметів музичного профілю;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • оприлюднення критеріїв і правил здобувачів освіти;
 • дотримання академічної доброчесності здобувачів освіти та педагогічних працівників;
 • підготовку та проведення моніторингових досліджень серед учасників освітнього процесу для визначення якості надання освітніх послуг та виявлення можливих проблем;
 • щорічне самооцінювання якості освітньої діяльності Закладу;
 • забезпечення щорічного підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.
  1.  Колегіальним органом, який визначає та схвалює ВСЗЯО є педагогічна рада Закладу.

 

ІІ. ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. ВСЗЯО у Закладі базується на таких принципах:

- дитиноцентризм;

- індивідуалізація;

- цілісність і наступність системи освіти;

- єдність навчання, виховання та розвитку;

- практична спрямованість освітнього процесу;

- мистецька творча діяльність;

- автономність;

- академічна доброчесність;

- академічна свобода;

- відкритість;

- відповідальність.

2.2. Критеріями ефективності ВСЗЯО у Закладі є:

- досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання та участь у мистецьких фестивалях і конкурсах;

- відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх навчання на І-ІІІ рівнях під час ДПА та ЗНО;

- якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

- наявність освітніх, методичних, матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

2.3. Завдання ВСЗЯО:

- створення комфортного освітнього середовища для усіх учасників освітнього процесу;

- контроль за виконанням освітньої програми та навчального плану, якістю знань, умінь та спеціальних навичок у процесі активної мистецької діяльності здобувачів освіти, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- оновлення методичної та матеріально-технічної бази Закладу;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного та творчо-мистецького середовища Закладу;

- створення необхідних умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

 

ІІІ. НАПРЯМИ ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Система управлінської діяльності

3.1.1. Стратегія і планування

Стратегія розвитку Закладу, спрямована на підвищення якості освітньої діяльності. Стратегія розвитку оприлюднена на сайті Закладу. Ухвалюється педагогічною радою та затверджується наказом директора. Усі управлінські рішення, які приймаються в школі-інтернаті підпорядковані стратегії розвитку.

Освітня програма Закладу – документ, що містить комплекс освітніх компонентів, спланованих на організованих Закладом для досягнення учнями визначених цією програмою очікуваних результатів навчання. Ухвалюється педагогічною радою та затверджується наказом директора. Освітня програма оприлюднена на сайті Закладу.

Навчальний план розробляється на основі Типових освітніх програм. Навчальний план містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов'язкових предметів, профільних предметів, а також передбачає години на індивідуальні заняття, тощо. На основі навчального плану та навчальних програм з предметів педагогічні працівники Закладу складають календарно-тематичне планування. Ухвалюється педагогічною радою та затверджується наказом директора. Навчальний план оприлюднений на сайті Закладу.

Річний план роботи Закладу регламентує діяльність усіх структурних підрозділів закладу; містить аналіз діяльності закладу за попередній навчальний рік та завдання на наступний. Ухвалюється педагогічною радою та затверджується наказом директора. Річний план оприлюднений на сайті Закладу.

3.1.2. Довіра і прозорість

Керівництво Закладу сприяє  створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників. Шляхом опитування та анкетування вивчається рівень задоволеності загальним психологічним кліматом в школі-інтернаті, якістю освітніх послуг, діями керівництва та педагогічних працівників. Вчасно розглядаються звернення учасників освітнього процесу та вживаються відповідні заходи реагування. Керівництво Закладу підтримує освітні та громадські ініціативи учасників освітнього процесу.

Публічність інформації про діяльність Закладу забезпечується відповідно до вимог чинного законодавства України. На сайті закладу розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме: Статут Закладу, трудовий колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис, інформація про кадровий склад та наявні посади, кошторис на поточний рік, звіт про надходження та використання коштів, щорічний звіт директора, стратегія розвитку, освітня програма, навчальний план, річний план роботи, правила конкурсного відбору до Закладу.

Систематично здійснюється змістовне наповнення та вчасне оновлення інформації, яка висвітлює діяльність школи-інтернату.

3.1.3. Ефективність кадрової політики

Кадрове забезпечення освітньої діяльності включає в себе:

 • 100 % укомплектування Закладу кваліфікованими педагогічними працівниками, вихователями, медичним та технічним персоналом, кухонними працівниками, бухгалтерією (відповідно до штатного розпису);
 • створення умов для професійного зростання педагогічних працівників шляхом щорічного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації;
 • залучення педагогів до участі у міжнародних конкурсах музичного профілю;
 • співпрацю та обмін досвідом з мистецькими колективами;
 • систему моральних та матеріальних заохочень.

3.1.4. Навчально-методичне забезпечення включає:

- навчальні програми з предметів;

- підручники, обрані вчителями-предметниками за результатами конкурсного відбору організованого МОН України;

- фахову навчальну та методичну літературу;

- бібліотечний фонд, музичну фонотеку;

- музичні інструменти, апаратуру та інвентар для занять в музичних кабінетах;

- засоби ІКТ та інше технічне й ліцензоване програмне забезпечення освітнього процесу;

- демонстраційне та лабораторне обладнання кабінетів природничих та математичних дисциплін;

- діяльність методичної ради та методичних об єднань;

-  супровід здібних та обдарованих учнів.

3.1.5. Академічна доброчесність

Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися політики академічної доброчесності та сприяти її дотриманню здобувачами освіти. Здобувачі освіти, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги навчальних програм і досягати відповідного рівня результатів навчання, дотримуючись академічної доброчесності та норм, що викладені у Положенні про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу «Олександрійська спеціалізована мистецька школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради.

3.2. Освітнє середовище

3.2.1. Безпечне середовище

Заклад забезпечує в приміщеннях та на території безпечні і комфортні умови навчання, проживання та праці.

Усі учасники освітнього процесу знають та дотримуються вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, знають та дотримуються правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Працівники Закладу проходять навчання та інструктажі з даних питань. Систематично проводяться бесіди зі здобувачами освіти.

Приміщення і територія Закладу адаптовані до використання всіма учасниками освітнього процесу.

Учні Закладу освіти безоплатно забезпечуються спальними місцями в інтернаті (пансіоні), харчуванням. За заявою батьків, інших законних представників учні можуть залишатися в інтернаті (пансіоні) на вихідні та святкові дні, крім канікулярного періоду.

Проживання в інтернаті (пансіоні) визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку, поселення учнів до інтернату (пансіону) оформляється наказом директора Закладу освіти.

Організація харчування, дотримання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та забезпечення контролю з цих питань здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Харчування учнів Закладу освіти здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідно до державного бюджету.

3.2.2. Навчальне середовище

Навчальні кабінети та класні кімнати – це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням, об лаштовані відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, забезпечені музичними інструментами та інвентарем, обладнані сучасними технічними засобами для ефективного провадження освітнього процесу. Обладнання і засоби навчання сприяють оволодінню учнями ключовими компетентностями. Дизайн навчальних приміщень є максимально функціональним та мотивуючим до навчання.

Навчальні кабінети та класні кімнати естетично оформлені.

Усі навчальні приміщення використовуються упродовж навчального року та утримуються у належному стані.

3.2.3. Інформаційні ресурси

Наявність Інтернету в усіх навчальних та адміністративних приміщеннях. Усі учасники освітнього процесу мають можливість доступу до мережі.

У Закладі створені умови для безпечного використання мережі Інтернет.

3.2.4. Середовище вільне від насильства

Класні керівники, вихователі, соціальний педагог та практичний психолог допомагають учням у соціальній адаптації.

Робота соціально-психологічної служби спрямована на забезпечення сприятливого психологічного клімату та запобігання негативним ситуаціям у взаємовідносинах між учасниками освітнього процесу. У своїй діяльності соціально-психологічна служба тісно співпрацює з керівництвом школи-інтернату, класними керівниками і вихователями. Систематично надаються консультації учасникам освітнього процесу з проблем адаптації, особистісного розвитку, булінгу. Школа-інтернат планує та реалізує свою діяльність щодо запобігання будь-яким проявам булінгу у закладі.

У Закладі налагоджена співпраця з представниками правоохоронних органів.

У Закладі здійснюється аналіз причин відсутності учнів на заняттях та вживаються відповідні заходи.

У Закладі наявні чіткі і зрозумілі усім учасникам освітнього процесу правила поведінки учнів, що базуються на взаємній повазі. Правила поведінки спрямовані на дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

3.3. Система педагогічної діяльності

3.3.1. Планування роботи педагогічних працівників

Вчителі Закладу планують свою діяльність, аналізують її результативність. Основним документом, за яким планується освітня діяльність вчителя, є календарно-тематичний план. Учителі самостійно визначають обсяг годин на вивчення навчальної теми, можуть змінювати послідовність вивчення тем. Учителі застосовують компетентнісний та індивідуальний підходи у викладанні та використовують різні форми і методи проведення навчальних занять, які спрямовані на творчий розвиток учнів, їх самостійну і дослідницьку роботу.

3.3.2. Якість освітнього процесу забезпечується:

- високим рівнем фахової підготовки педагогів;

- наявністю підручників та відповідних технічних засобів навчання, демонстраційного обладнання;

- використанням педагогами ІКТ в освітній діяльності;

- дієвою системою академічної доброчесності усіх учасників освітнього процесу;

- наявністю чітких критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;

- моніторингом результатів навчання;

- досягненнями здобувачів освіти, результативністю їх навчання та участю в конкурсах, фестивалях з музичних дисциплін.

3.3.3. Підвищення професійного рівня і майстерності педагогічних  працівників забезпечується:

- систематичним та якісним підвищенням кваліфікації педагогічних працівників;

- через самоосвіту та участь в освітніх проєктах, онлайн-курсах, вебінарах, семінарах, конференціях;

- шляхом аналізу виконання ними своїх посадових обов’язків та індивідуальній професійній участі в освітньому процесі Закладу.

3.3.4. Співпраця учасників освітнього процесу

Педагогічні працівники Закладу діють на засадах педагогічного партнерства у роботі із здобувачами освіти, співпрацюють з їх батьками, забезпечуючи постійний зворотний зв'язок. Ця комунікація спрямована на спільний пошук шляхів прогресу дитини у навчанні.

Між педагогічними працівниками у Закладі відбувається постійна професійна співпраця: надається методична підтримка колегам, відбувається обмін досвідом. Співпраця між педагогічними працівниками відбувається через діяльність педагогічної ради, роботу методичних об’єднань, культурно-мистецькі та просвітницькі заходи.

3.4. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти     

3.4.1. Критерії оцінювання

У Закладі розроблені, оприлюднені та використовуються критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів згідно з вимогами державних стандартів.

Учні систематично інформуються про правила, процедури та критерії оцінювання навчальних досягнень, розуміють їх.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у Закладі сприяє реалізації компетентнісного підходу у навчанні. Вона спрямована не на відтворення знань учнів, а на вміння застосовувати ці знання. Система оцінювання навчальних досягнень є справедливою.

3.4.2. Динаміка навчальних досягнень

У Закладі відслідковується динаміка навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року. За результатами аналізу динаміки навчальних досягнень приймаються педагогічні та управлінські рішення.

У Закладі контролюється дотримання принципів академічної доброчесності у ході оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. На виставлення оцінки не можуть впливати ніякі інші чинники, крім навчальних.

Освітній процес у Закладі сприяє формуванню в учнів відповідального ставлення до результатів навчання.    

    

 

 

Просмотров: 19 | Добавил: pkononets | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Банери

Вход на сайт

Пошук

Календар
«  Січень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив записів

Друзі сайту
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz